“अमेरिकी सलह”
साहित्य-संसार

“अमेरिकी सलह”

सार्वभौम
साहित्य-संसार

सार्वभौम

उसले प्यास मेटाइसकेको छैन
साहित्य-संसार

उसले प्यास मेटाइसकेको छैन

अनि बज्छ कानमा एउटा धुन
साहित्य-संसार

अनि बज्छ कानमा एउटा धुन