पुष्पक विमानको देश !
साहित्य-संसार

पुष्पक विमानको देश !

चुस्छकी ! भवराले बचाउनै डर छ ।
साहित्य-संसार

चुस्छकी ! भवराले बचाउनै डर छ ।

मान्छे ले रक्सी मासुको बदनाम गरिदियो
साहित्य-संसार

मान्छे ले रक्सी मासुको बदनाम गरिदियो

२०७६ को मदन पुरस्कार बानियाँ लाई
साहित्य-संसार

२०७६ को मदन पुरस्कार बानियाँ लाई