घट्यो सुनको मुल्य
अर्थ

घट्यो सुनको मुल्य

तोकियो मूल्य खाली ग्यास सिलिण्डरको
अर्थ

तोकियो मूल्य खाली ग्यास सिलिण्डरको