पाइपलाइनबाट झर्‍यो तेल, घट्यो मूल्य
अर्थ

पाइपलाइनबाट झर्‍यो तेल, घट्यो मूल्य

CNI President bagged the Nepal CEO Summit Award 2019!
अर्थ

CNI President bagged the Nepal CEO Summit Award 2019!